Rejestracja na konferencję

PhysioDay > Rejestracja na konferencję

Rejestracja zamknięta

Przepraszamy, limit miejsc został wyczerpany 

Przesyłanie artykułów i prezentacji:

artykuły naukowe i prezentacje do sesji plakatowych należy przesłać do 30 marca 2024 r. na adres: katarzyna.boduch@akademiagornoslaska.pl

Wyciąg z regulaminu: POSTERY NAUKOWE I PUBLIKACJE

Zgłoszone artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni (70 punktów).
Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru referatów przeznaczonych do prezentacji w trakcie konferencji.
Warunkiem opublikowania artykułu jest przygotowanie go zgodnie z wymaganiami edytorskimi oraz uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej oraz przesłanie go do dnia 30.03.2024 r.

Uczestnicy mogą wystawić swoje postery naukowe. Organizator wybierze 6 najlepszych prac do przedstawienia na ekranie multimedialnym, które spełniają następujące warunki:

Wymagania techniczne:
– Prezentacja multimedialna w projekcie PowerPoint zapisana w wersji jpg.
– Prezentacja składa się z 6 slajdów.

Podstawowe elementy:
– tytuł w języku polskim,
– informacje o autorze / autorach (imię, nazwisko, afiliacja),
– krótkie wprowadzenie, cel pracy/problem badawczy,
– metodykę badań,
– wyniki,
– wnioski,
– streszczenie
informację o konferencji logotypy – zostanie dodane przez Organizatora

Uczelnia zastrzega, że plakaty, które nie spełniają wymogów nie zostaną opublikowane.