Program konferencji

PhysioDay > Program konferencji

Program konferencji

8:30

Rejestracja uczestników

9:00
dr Marta Adamczyk, JM Rektor Akademii Górnośląskiej

Otwarcie Konferencji

9:20
dr Maciej Duczyński

Terapia wisceralna w świetle autonomicznego układu nerwowego

10:00
dr n.k.f. Agata Dziewońska

Kontrola ruchu a ból – neuroobrazowanie fMRI

10:25
dr n. o zdr. Magdalena Sroka-Buszydlik

Zaburzenia czucia powierzchownego i głębokiego u kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi

10:50
Arkadiusz Szmitka

Resorpcja podbiegnięć krwawych – neurofizjologiczne aspekty techniki GRAD w koncepcji FRSc

11:15

Debata

11:30

Brunch

12:00
lek. med. Radosław Składowski

Zmiana spojrzenia na temat bólów głowy, dająca zwrot skuteczności terapii

12:50
dr Magdalena Boczarska-Jedynak

Postępowanie z pacjentem na różnych etapach choroby Parkinsona

13:15
dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk, prof.SUM

Fizjoprofilaktyka chorób układu neurologicznego

13:40
Mgr. Marcela Dąbrowská Ph.D.

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w terapii pacjenta z pourazowym niedowładem splotu ramiennego typu górnego.

14:05
dr n. med. Ewa Górny

Koncepcja PNF w obliczu deficytów pacjenta neurologicznego

14:25

Debata

14:35

Lunch

15:00

1 seria warsztatów

Izabela Nowak-Duczyńska „Kontrola tętna w manualnej terapii autonomicznego układu nerwowego”

lek. med. Radosław Składowski „Zmiana spojrzenia na temat bólów głowy, dająca zwrot skuteczności terapii”

(brak miejsc)

15:30
Michał Dachowski

Warsztat – Marka osobista fizjoterapeuty

Social media – jak zacząć publikować i budować swoją markę osobistą?

(brak miejsc)

17:00

Kolacja

17:45

2 seria warsztatów

dr Maciej Duczyński „Terapia wisceralna w świetle autonomicznego układu nerwowego”

Mgr Zdeněk Třískala & Petr Neugebauer Przegląd najważniejszych badań i zebranych danych z zakresu leczenia i rehabilitacji (w tym badań klinicznych wykazujących integralną rolę jazdy na hulajnodze w kompleksowej opiece nad pacjentem) Specyfika metodyki rehabilitacji jazdy na hulajnodze, nacisk na indywidualne potrzeby. Warunkiem uzyskania pozytywnego wpływu na leczenie i zdrowie jest opanowanie optymalnej techniki jazdy. Teoria oparta na wiedzy naukowej zarządu międzynarodowego.

  (brak miejsc)
20:00

Zakończenie konferencji