Konferencja

PhysioDay > Konferencja

Misją konferencji PhysioDay jest propagowanie najnowszych trendów z różnych dziedzin fizjoterapii. Konferencja ta powstała w związku z gwałtownym i multidyscyplinarnym rozwojem fizjoterapii na świecie, w tym w Polsce. Jest odpowiedzią na potrzebę zintegrowania aktualnej wiedzy i doniesień naukowych w różnych gałęziach medycyny, mających wpływ na postępowanie fizjoterapeutyczne, w różnego rodzaju problemach pacjentów. Jest również doskonałą okazją do nawiązania szeroko pojętej współpracy między różnymi środowiskami naukowymi i terapeutycznymi.


Przedsięwzięcie: „PhysioDay – Neurofunkcjonalne uwarunkowania skuteczności metod fizjoterapeutycznych.” jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Doskonała nauka II”; moduł: „Wsparcie konferencji naukowych”. Kwota dofinansowania: 190 072,00 zł;  całkowita wartość projektu: 221 562,00 zł

W ostatnich latach w Polsce i na świecie obserwuje się rozwój wielu dziedzin naukowych oscylujących wokół fizjoterapii. Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami rozkwitu technologicznego i naukowego, który daje fizjoterapeutom (zarówno badaczom jak i praktykom), coraz większe możliwości do prowadzenia efektywnej terapii w różnego rodzaju dysfunkcjach i zaburzeniach. Wyznaczane są nowe kierunki badań wykraczające poza dotychczas znane ramy terapii, rozszerzające w znaczący sposób obowiązujące protokoły i definicje.

W ramach PhysioDay zaplanowano cykliczne wydarzenie o charakterze Konferencji Naukowej połączonej z częścią praktyczno-warsztatową, w której zaproszeni prelegenci zaprezentują wyniki badań naukowych, metody terapeutyczne, studia przypadków i najnowsze trendy nowoczesnej medycyny. Wykłady zostaną przedstawione przez wybitnych klinicystów ze środowiska medycznego (fizjoterapeutów, lekarzy, psychologów, dietetyków, trenerów), którzy dzieląc się doświadczeniem, wiedzą i obserwacjami, dadzą podłoże do nawiązania współpracy klinicznej o charakterze multidyscyplinarnym.

Niniejsze wydarzenie ma na celu nawiązanie interdyscyplinarnej i wielowymiarowej współpracy naukowej, która da podłoże nowym, ekscytującym i wartościowym naukowo projektom dydaktycznym i naukowym, dając możliwości roszerzenia kompetencji, umiejętności i multidyscyplinarnego podejścia do problemu, co zaowocuje podniesieniem jakości kształcenia, rozwoju naukowego i szeroko pojętej integracji wielu środowisk badawczych.

Komitet naukowy konferencji:

 • doc. dr n.k.f. Krzysztof Gieremek, prof. AG (Akademia Górnośląska),
 • dr n.k.f. Agata Dziewońska (Akademia Górnośląska),
 • dr n. o zdr. Magdalena Sroka-Buszydlik (Akademia Górnośląska),
 • dr n. med. Wojciech Cieśla (Akademia Górnośląska),
 • dr hab. N. o zdr. Anna Brzęk (Śląski Uniwersytet Medyczny)

Komitet organizacyjny:

 • Katarzyna Boduch,
 • Małgorzata Rutowska
 • dr n.k.f. Agata Dziewońska,
 • dr n. o zdr. Magdalena Sroka-Buszydlik,
 • Weronika Zielińska,
 • Ryszard Sołtysik

Utalentowani prelegenci

Podczas Konferencji swoje prelekcje wygłoszą wyłącznie profesjonaliści w swoich dziedzinach.

Atrakcyjny koszt udziału

Koszt uczestnictwa to tylko 100 zł - dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauko

W sercu Śląska

Oddajemy do Waszej dyspozycji komfortowe zaplecze konferencyjne hotelu Park Inn By Radisson Katowice 

Miejsce Konferencji

Park Inn By Radisson

Do zobaczenia 19 kwietnia.

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z organizatorem, zapraszamy:

tel. +48 32 35 70 515
zapisy@akademiagornoslaska.pl